Het verschil tussen een karakteristiek pand en monumentaal pand

Karakteristieke panden zijn net als monumenten van groot belang bij de beleving van het straatbeeld, vind ik. Aan de hand van deze panden is de ontstaansgeschiedenis afleesbaar. Bij Marcel van Hooijdonk Real Estate, hechten we dan ook veel waarde aan het behouden van karakteristieke details. Al zijn niet alle karakteristieke panden monumenten, zijn ze zeker wel waardevol en verdienen ze daarom bescherming. In dit artikel geef ik inzicht in het verschil tussen een karakteristiek pand en een monumentaal pand. 

 

Marcel van Hooijdonk | Karakteristieke panden zijn belangrijk om het straatbeeld te verbeteren en geven een stuk geschiedenis weer

Marcel van Hooijdonk vindt straatbeeld belangrijk

Regelmatig worden panden gesloopt. Hierdoor verliest de stad de mooie panden en bijzondere plekken van een stad. De meeste bewoners vinden dat erg jammer. Veel mensen waarderen de functie van de karakteristieke panden die een gezicht aan de stad geven. Karakteristieke panden zijn geen monumenten maar dragen zeker wel bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving. Dit komt vaak door uitstraling, de plek in het straatbeeld en/of landschap en de ouderdom vindt men vaak mooi.

Vergunningen & subsidies voor karakteristieke panden

Karakteristieke panden worden geselecteerd op de rol die het dakvlak, inclusief de bijbehorende rol die de gevel brengt. Dit speelt allemaal mee in het historisch stadsbeeld. Het zijn geen monumenten dus voor karakteristieke panden is de normale bouwregelgeving van toepassing. Wel worden bij verbouw- of bouwplannen de plannen getoetst voor de beschermende voorschriften.

Er gelden een aantal subsidieregelingen voor karakteristieke panden. Subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende vier categorieën; restauratie of reconstructie van historische winkelpanden, reconstructie van historische kleuren op gevels, toepassing van gevelreclame en restauratie of reconstructie van monumentale onderdelen in de openbare ruimte. Het budget voor de subsidieregelingen worden per jaar vastgesteld. Als de ‘’pot’’ leeg is, is het leeg, dan kun je het jaar erop na 1 januari opnieuw een aanvraag indienen. 

Heb je vragen over karakteristieke panden?

Interesse in een pand van Marcel van Hooijdonk Real Estate? Of wil je meer informatie over vergunningen en subsidies? Bekijk dan de rest van mijn blog of neem een kijkje op Zuylenstaete, waar verschillende panden worden aangeboden.

Bekijk meer nieuwsberichten