Opnieuw negatief vonnis in zaak rondom Catharinastraat 87-89

Al langere tijd ben ik mijn hoofd aan het breken over een pand aan de Catharinastraat in Breda. Zoals in eerdere artikelen al toegelicht, hebben krakers sinds februari bezit genomen de Catharinastraat 87-89. Dit niet alleen tot mijn persoonlijke ongenoegen, maar vooral tot dat van de omwonenden. De krakers zorgen namelijk voor ernstig overlast in de buurt.
Om iets aan deze situatie te veranderen, loopt er een rechtszaak tegen de krakers. Helaas hebben zij eerder deze zaak gewonnen en ben ik daarom in hoger beroep gegaan. Graag geef ik toelichting over deze situatie en het verloop van de rechtszaak.

Marcel van hooijdonk blog

Catharinastraat 87-89

Het monumentale pand in het centrum van Breda is al langere tijd in mijn bezit en dient als opslag voor een aannemersbedrijf tot er een nieuwe bestemming voor het pand gevonden is. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren meerdere plannen ingediend bij de gemeente, welke om verschillende redenen werden afgewezen. Een tekort aan parkeerruimte, een verkeerde uitstraling of andere redenen: de gemeente lijkt simpelweg niet snel tevreden te zijn met een herbestemmingsplan.

Situatie en overlast

Door de ogenschijnlijke leegstand werd het pand in februari 2019 voor de tweede keer gekraakt. En de overlast hiervan is groot, zoals omstanders laten weten. Er is geluids- en stankoverlast en er wordt veel drugs en alcohol genuttigd. Daarnaast zijn er regelmatig ruziënde bewoners, drugsdealers en hopen afval rondom het pand te vinden.
Omwonenden weten zich geen raad met de situatie en voelen zich niet veilig. Zij geven aan vaker het gesprek te zijn aangegaan met de bewoners van het kraakpand, maar dat de situatie helaas niet verbetert en de overlast groot blijft.
 

De wet- en regelgeving

Volgens de Nederlandse wet is de eigenaar van een pand vrij om daar zelf gebruik van te maken. Klinkt logisch! Daarnaast mag hij of zij het pand terugeisen van ieder die hier onrechtmatig gebruik van maakt. Sinds oktober 2010 is het namelijk illegaal om panden te kraken in Nederland.
Echter, indien het pand als woning is gaan dienen voor de krakers, mogen zij niet zomaar uit het pand worden gezet. Dit wordt volgens de Nederlandse wet gezien als “ernstige aantasting van het huisrecht”. Het belang van een woning voor de kraker telt voor de wet zwaarder mee dan het zakelijk belang van de eigenaar van het pand.
 

Begrip en pogingen tot verbetering

Niemand wil zomaar uit zijn of haar huis worden gezet en het risico lopen om op straat te moeten slapen. Ik kan niet inschatten in welke situatie de huidige krakers zich bevinden en welke andere opties zij hebben. Hier probeer ik dan ook begrip voor te tonen. Maar andersom blijf ik het erg krom vinden: als menig ander Nederlander werk ik zelf hard voor mijn geld en mijn woning. Ik ben rechtmatig eigenaar van dit pand en ik heb hier dan ook passende plannen voor gemaakt. Maar op deze manier komt daar weinig van terecht.
 

Het vonnis

 
Op 12 november jongstleden heeft de rechter zijn uitspraak gedaan. Aangezien ik niet voldoende heb kunnen aantonen dat het pand momenteel bedrijfsmatig gebruikt wordt, dan wel spoedig voor een andere bestemming gebruikt dient te worden, is het pand bestempeld als ‘leegstaand’. Dit in combinatie met het huisrecht van de krakers, maakt dat ik de krakers niet uit het pand mag zetten. Daarnaast worden de volledige kosten voor het proces op mij behaald.
Wederom op zoek naar een andere oplossing
Als ondernemer en vastgoedbeheerder word ik gelukkig van herbestemmingsprojecten voor mooie panden op een prachtige plek als de Catharinastraat. Ik heb dan ook meerdere plannen aangedragen bij de gemeente om hier iets moois van te maken. Echter zijn deze plannen om verschillende redenen allemaal afgekeurd. En zolang ik geen “spoedeisend belang” kan aantonen, mag het pand niet ontruimd worden.
Kortom: een complexe situatie, die ik niet zomaar opgelost krijg. De omwonenden, de politie en de gemeente willen allemaal dat het overlast stopt, maar vaak voel ik mij belemmerd in de opties om dit te bewerkstelligen.
Ik blijf echter nadenken over een passende herbestemming van het pand. Tot die tijd ben ik genoodzaakt toe te zien hoe mijn pand achteruit gaat, zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat. Sterker nog, als eigenaar van het pand ben ik zelfs verplicht om dit te onderhouden voor de krakers in kwestie.

Meer lezen over mij?