Aanpassing bouwbesluit, kantoren verplicht label C

Een van de belangrijkste wijziging van het bouwbesluit is het verplichten van een C label voor kantoren. Minister Ollongren heeft deze wijziging laten doorvoeren met de verwachting dat dit een positieve invloed zal hebben op de CO2-doelstelling.

Marcel van Hooijdonk | Aanpassing in het bouwbesluit, kantoren moeten verplicht label C behalen voor een positief resultaat op de CO2-doelstelling

Genoeg tijd om de nodige aanpassingen te verrichten volgens Marcel van Hooijdonk

De wijzigingen gaan pas op 1 januari 2023 in, wat volgens Marcel van Hooijdonk voor pandeigenaren genoeg tijd moet zijn om de nodige aanpassingen te verrichten. De nieuwe regel geldt alleen voor kantoren groter dan 100m2, desondanks gaat het naar schatting om ongeveer 80% van alle kantoren die momenteel niet aan deze regel voldoen. Eind 2016 werd al aangekondigd dat een labelverplichting er zou komen. Sommigen zeggen dat de label C verplichting de doodsteek zal betekenen voor de onderkant van de markt.

Marcel van Hoojidonk wil de CO2-doelstelling behalen

De verplichte label C voor kantoren vloeit voort uit het energieakkoord dat in 2013 door ruim veertig partijen is gesloten. De CO2-uitstoot moet met 49% gereduceerd zijn in 2030. Om dit doel te bereiken is de label C verplichting een vereiste. Hoewel het grote gevolgen kan hebben voor veel kantoorgebouwen is het slechts een eerste stap in de richting van de CO2-doelstellingen.

De panden van Marcel van Hooijdonk

Marcel van Hooijdonk is met name actief in de woon en retail-sector. Van de kleine hoeveelheid kantoren die hij bezit hoeven slechts enkele gerenoveerd te worden om te voldoen aan het nieuwe bouwbesluit. “Ik heb het geluk dat er weinig gerenoveerd hoeft te worden maar ik begrijp dat het een harde klap kan zijn voor sommige bedrijven.“ Geeft Marcel van Hooijdonk aan. Er worden geen uitzonderingen gemaakt op de regel. We moeten uiteindelijk samen werken aan het behalen van de CO2-doelstelling. Ook Marcel van Hoojidonk draagt hier dus een steentje aan bij.

Bekijk meer nieuwsberichten