Nieuwe bestemming voor De Klokkenbelt na grote verbouwing

De verbouwing van De klokkenbelt is begonnen en zal na oplevering ruimte bieden voor 66 nieuwe appartementen. Volgens Marcel van Hooijdonk, een groot en ambitieus project.

Het pand zal verschillende functies krijgen

In het gerenoveerde pand komen woon, werk en welzijn bijeen. In de woonvleugels zullen appartementen gerealiseerd worden. Het hoofdgebouw zal ingezet worden voor dagbesteding en behandeling en een nieuw gezondheidscentrum. Dit centrum zal bestaan uit een fysiotherapiepraktijk, een apotheek en een huisartspraktijk.

Het hele gebouw wordt aangepakt

Tijdens het project wordt niet alleen gewerkt aan de binnenkant van het gebouw. De buitenzijde zal ook flink aangepakt worden. De sombere uitstraling wordt vervangen door een lichte kleur met behulp van een keimlaag. De houten gevelkozijnen zijn ook niet meer van deze tijd, deze worden vervangen door duurzame aluminium varianten. Daarnaast is er gekozen voor een breed dak overstek. Al deze aanpassingen moeten er voor zorgen dat de uitstraling van De Klokkenbelt een stuk positiever wordt. Verder zal er ook gewerkt worden aan de betuining zodat het pand eerder op een villa zal lijken.

Marcel van Hooijdonk ziet een duurzame oplossing

Het gebouw is een stukje historie dat zo veel mogelijk behouden dient te worden. Het pand werd voorheen ingezet voor bejaardenhuisvesting en daarvoor nog een plek waar klokken gegoten werden. Het gebouw is al eerder verbouwd ten behoeve van een nieuwe bestemming. De volgende renovatie moet er voor zorgen dat het gebouw opnieuw een gewenste bestemming krijgt. Er wordt aan de duurzaamheid van het gebouw gedacht doordat er veel materialen worden hergebruikt en er ook nog andere verbeteringen gedaan zullen worden ten behoeve van het energielabel. Volgens Marcel van Hooijdonk zijn de kansen tot duurzaamheid maximaal benut. Daarmee wordt ook de historische waarde van het gebouw behouden. De renovatie zal dus op alle vlakken een positief effect hebben.

Meer nieuwsberichten